EZA - EMPOWERMENT, ZURALIPE, ABILITARE

Lucrăm împreună pentru o Europa incluzivă

Încă de la înfiinţare, organizaţia Centrul Cultural al Romilor O Del Amenca a avut ca prioritate împuternicirea membrilor comunităţilor vulnerabile. Astfel, în toate proiectele noastre, am păstrat o componentă de mobilizare şi organizare comunitară prin care ne-am dorit o implicare civică mai mare a membrilor comunităţilor şi dobândirea unei voci în relaţia cu autorităţile locale. Este un proces care durează mai mulţi ani şi putem spune că în comunităţile în care lucrăm (Barcea, Ludeşti, Feteşti, Cărpenişu, Drăgăneşti, Slobozia, Lieşti) ne aflăm pe drumul cel bun. Avem convingerea că membrii comunităţilor în care intervenim vor deveni cetăţeni activi care împreună cu autorităţile pot crea un mediu incluziv atât de necesar dezvoltării.

Proiect derulat de:
Logo-ODelAmenca
IRI.logo_RO

„Proiectul este derulat de Centrul Cultural al Romilor O Del Amenca în parteneriat cu Institutul pentru Iniţiative Rurale şi beneficiază de o finanţare în valoare de 213,123.00 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.”

Află mai multe despre noi

Potrivit unui Studiu al Băncii Mondiale, nouă din zece romi trăiesc în sărăcie extremă și se confruntă cu excluziunea socială. Desi s-au implementat proiecte si s-au investit resurse pentru incluziunea romilor, situația localitatilor unde sunt si comunități de romi este în continuare gravă.  (Studiul FRA). Credem că este nevoie de o abordare bazată pe organizarea și mobilizare comunitară,  care să permită ca cei ”fără voce” să fie capacitati în relația cu autoritățile locale, cu cei aflați în poziții de decizie. Fără acest proiect, membrii comunităților interetnice unde intervenim vor continua să fie dependenți social, ”clienți” ai măsurilor sociale,  având o mentalitate de victimă, perpetuând cercul vicios al sărăciei.

Proiectul se desfășoară în:

Ne propunem crearea unui mediu incluziv în cele patru localități interetnice marginalizate și insuficient deservite, în care capacitarea grupurilor vulnerabile,, promovarea interculturalității și valorizarea diversității sunt factori ce contribuie pe termen mediu și lung la dezvoltarea acestor localități.

Activităţi

Ne propunem să organizăm o serie de activități, cursuri, ateliere, evenimente şi schimburi de experienţe:

Obiectivele noastre

01.

Creșterea nivelului de cunoștințe și a abilităților a 63 lideri și specialiști locali (inclusiv romi)

Aceștia vor lucra cu populația vulnerabilă, inclusiv romă, în vederea incluziunii sociale și furnizării de servicii de calitate și incluzive, care să respecte demnitatea umană.

02.

Împuternicirea a 269 de cetățeni vulnerabili în ceea ce privește organizarea comunitară

Inclusiv creșterea stimei de sine prin informare, cursuri de formare și conștientizarea drepturilor, în vederea inițierii de acțiuni de advocacy și civice (533 de persoane implicate) dar și a responsabilizării autorităților și instituțiilor locale din patru localități.

03.

Încurajarea dialogului intercultural prin organizarea de acțiuni civice comunitare

În cadrul acestor dialoguri vor participa membrii din cele două grupuri etnice reprezentative ale comunelor, romă și română, în vederea construirii de relații de bună înțelegere, solidaritate și responsabilitate civică comună.

Oameni grozavi.
Locuri minunate.
Viitor măreț.
Rezultate exceptionale...

Ne dorim ca cele 533 de persoane care vor beneficia de proiect să nu fie doar ”beneficiari” consultați (abordarea paternalistă) ci implicați în toate activitățile, care să capete proprietate asupra procesului implementării proiectului. În implementarea proiectului vom avea un partener din Republica Moldova cu o îndelungă experiență în organizare comunitară și civică. Prin acest parteneriat dorim să schimbăm experienţe dar să si preluăm bune practici pe care să le adaptăm în comunităţile unde lucram.

Viori in dar pentru micii artisti

Nimic nu se compară cu bucuria din ochii unui copil care se află cu un pas mai aproape de visul lui. In cadrul proiectului EZA,

Grup de Acţiune Locală la Carpenisu

Şi la Cărpenişu organizăm un Grup de Acţiune Locală (GAL), cu scopul împuternicirii membrilor comunităţilor vulnerabile! Fiecare GAL, organizat în cele patru localităţi în care

Citește despre experiențele noastre