Activitati pentru formarea GAL-urilor

În vederea împuternicirii membrilor comunităţilor în care acţionăm, în cadrul proiectului EZA am desfăşurat câte o activitate de formare a Grupurilor de Acţiune Locală, cu participarea a cel puţin 15 membri ai comunităţilor vulnerabile (romi şi români). Am avut în vedere păstrarea balanţei de gen şi încurajarea tinerilor de a face parte din GAL. Fiecare GAL va elabora un plan de acţiune pentru rezolvarea nevoilor urgente. O Del Amenca va ajuta persoanele care fac parte din grupuri vulnerabile să conştientizeze rolul ONG-urilor în dezvoltarea societăţii. În urma acestor demersuri, ne aşteptăm ca cel puţin două Grupuri de Acţiune Locală să devină ONG-uri care să acţioneze la nivelul comunităţii!

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrant