Implementarea Convenţiei-cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale

În luna mai, Comitetul de miniştri al Consiliului Europei a recomandat României, într-o rezoluţie privind implementarea Convenţiei-cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, să-şi intensifice eforturile pentru ”prevenirea şi combaterea inegalităţii şi discriminării suferite de romi”, să combată în continuare ”limbajul rasist, xenofob şi anti-romi în discursul politic şi în mass-media”, de asemenea să promoveze mai mult la nivel naţional ”respectul reciproc şi dialogul intercultural” între populaţia majoritară şi minorităţile naţionale. România trebuie ”să-şi intensifice eforturile pentru prevenirea şi combaterea inegalităţilor şi discriminărilor suferite de romi, să ia noi măsuri pentru eliminarea tuturor formelor de segregare a copiilor romi şi a altor forme de discriminare a copiilor romi la şcoală în vederea integrării lor depline în învăţământul ordinar” şi să găsească ”fără întârziere soluţii locative convenabile şi fără segregare pentru romii care trăiesc în locuinţe insalubre”, conform uneia dintre ”recomandările cu acţiune imediată” cuprinse în documentul Consiliului Europei.

„Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”