Segregarea școlară este o formă gravă de discriminare

Segregarea școlară este o formă gravă de discriminare, ilegală în România. Efectele segregării școlare sunt: stimă de sine scăzută, abandon școlar, performanță școlară slabă, cadre didactice slab pregătite în școlile segregate comparativ cu cele mixte, incapacitatea de a pregăti elevii la standarde necesare pentru trecerea la forme superioare de școlarizare, menținerea prejudecăților și stereotipurilor, deopotrivă la nivelul populației majoritare și al celei de romi. Asociaţia Centrul Cultural al Romilor O Del Amenca condamnă orice formă de segregare! Împreună puternici, dezbinaţi slabi.

„Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă” sursa foto: UNICEF/Al-Issa