Soluţii pentru eradicarea segregării şi a fenomenului de white flight

În cadrul proiectului EZA am organizat cursul de combatere a segregării și fenomenului de white flight (părinţii copiilor majoritari își mută micuții la o altă şcoală dacă la cea din apropierea casei sunt înscriși și copii romi). La eveniment au participat cadre didactice, inspectori școlari și reprezentanți ai unor ONG-uri. Participanții au concluzionat că segregarea este un fenomen în creștere și că, dacă la nivel oficial nu se iau măsuri adecvate, ne vom confrunta cu existența a două sisteme de învățământ paralele. Unul va fi sistemul la care au acces copiii care frecventează școli dotate, unde predau cadre didactice calificate, majoritatea acestora aflându-se în zonele urbane. De cealaltă parte, vorbim despre un sistem accesat de copiii din medii vulnerabile, în special copii romi, înscriși la unități de învățământ lipsite de dotări, insuficient finanțate, cu un mare grad de fluctuație în rândul profesorilor. Cele mai multe astfel de cazuri se găsesc în mediul rural. Noi am creionat şi câteva scenarii. Sunt soluţii ce pot fi puse în aplicare de autorităţi. Iată câteva dintre ele:

  • oferirea de stimulente pentru cadrele didactice care lucrează în mediul rural şi/sau cu copii vulnerabili
  • elaborarea şi implementarea de planuri de combatere a segregării şi monitorizarea fenomenului de white flight şi segregare
  • dezvoltarea de infrastrctură şcolară şi dotarea şcolilor din mediul rural
  • alocare financiară mai mare atât de la bugetul naţional cât şi de la cel local pentru şcolile cu elevi romi
  • programul Şcoală după Şcoală implementat pentru toţi copiii din mediul rural.

Fiecare copil are dreptul la educație de calitate! Spunem NU segregării! Haide pe site să afli ce soluții propunem pentru rezolvarea acestor probleme! https://eza-proiect.ro/

haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens, #EEANorwayGrants

NOTĂ: Toate persoanele din fotografii sunt vaccinate împotriva COVID19!